Witamy w serwisie internetowym "Barometr zawodów - Małopolska".

W serwisie znajdują się jednoroczne prognozy zapotrzebowania na zawody w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego. Zachęcamy do zapoznania się z nimi pracowników powiatowych urzędów pracy, doradców zawodowych i pośredników pracy, przedstawicieli instytucji szkoleniowych, a także osoby poszukujące pracy lub myślące o zmianie kwalifikacji zawodowych.

plakat "Barometr zawodów 2014""Barometr zawodów" to krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na zawody w województwie małopolskim. Prognoza tworzona jest dla każdego powiatu przez pracowników powiatowych urzędów pracy, w tym: pośredników pracy, doradców zawodowych, osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami i za organizację szkoleń, a także asystentów EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia) i liderów klubów pracy. W Krakowie prognozę przygotowują pracownicy Grodzkiego Urzędu Pracy oraz przedstawiciele prywatnych agencji zatrudnienia. Uczestnicy paneli eksperckich klasyfikują zawody w trzy grupy:

  • zawodów deficytowych, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka,
  • zawodów zrównoważonych, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się),
  • zawodów nadwyżkowych, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Podczas oceny eksperci posiłkują się danymi na temat liczby ofert pracy oraz liczby osób zarejestrowanych bezrobotnych w konkretnym zawodzie. Jednak dane te pełnią funkcję wyłącznie pomocniczą. Wiedza ekspertów pozwala na zweryfikowanie, czy osoby te są zdolne i chętne do podjęcia pracy (czy posiadają odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz potwierdzające je certyfikaty, czy dysponują odpowiednim doświadczeniem zawodowym itp.).


Do góry
wczytywanie... Wczytywanie danych. Proszę czekać